Dit zijn ze dan; de 9 clubs strijden voor de titel Beste Maatschappelijk Project Eredivisie:

Ajax - Project: Fair play workshop

Ajax - Project: Fair play workshop

Fair play workshop Educatieve workshop over o.a. vooroordelen, discriminatie, racisme en groepsdruk binnen en buiten het veld/ klas.

Doel: Met de toevoeging van het (extra) lesmateriaal vergroten we de impact van de Fair Play Workshop op jongeren en beïnvloeden we hun gedrag en gedragingen op het veld, in de klas, op school en in de stad.
FC Emmen - Project: #HIERWORDIKFIT

FC Emmen - Project: #HIERWORDIKFIT

Een uniek vitaliteitsprogramma bestaande uit verschillende onderdelen voor een beter beweeg-, voeding- en ontspanningspatroon.
Doel:
Ziekteverzuim deelnemers laten dalen met 27% en de productiviteit laten stijgen met 20%. Door: positieve en langer energie, voldoening in de (dagelijkse) bezigheden, zelfvertrouwen en sociale contacten.

FC Groningen - Project: Frame voetbal on tour

FC Groningen - Project: Frame voetbal on tour

Frame voetbal biedt de oplossing voor kinderen en volwassenen met een handicap om toch te kunnen voetballen. Om te bewegen. De lessen die sport met zich meebrengt te ervaren. En om met vriendjes en vriendinnetjes te zijn. Doelgroep: kinderen/ volwassenen die in het dagelijks leven met een rollator lopen of zich met krukken voortbewegen. Doel: Meer begrip voor sporters met een handicap door het zichtbaar maken van Frame Voetbal.

FC Twente - Project: FC Twente helpt kinderen met een beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen om te sporten

FC Twente - Project: FC Twente helpt kinderen met een beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen om te sporten 

Kent u een kind met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen?  
 
•Wist u dat er veel kinderen zijn met een niet verstandelijke beperking die dagelijks moeilijk kunnen sporten, omdat ze bivakkeren tussen gehandicaptensport en reguliere sport en daarom vaak tussen wal en schip vallen?
•Vindt u het belangrijk dat deze kinderen niet geïsoleerd thuis blijven zitten, mee kunnen doen met reguliere sporters en dat zij en hun ouders hulp nodig hebben?

Nou, die hulp bieden wij met FC Twente voor kinderen van 7 tot 13 jaar met een niet verstandelijke beperking! 

Doelstelling: Het doel van dit project is om kinderen met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen, onder deskundige begeleiding, een structureel passend sportaanbod te bieden en daarmee vroegtijdige uitval bij reguliere sport en thuisisolatie te voorkomen.  

Inhoud: In de praktijk komt dit neer op een vaste groep kinderen die wekelijks een divers aanbod van passende sport- en vrijetijdsbesteding afwerken. Doorstroming is mogelijk naar een specifieke sport, waar het kader is ingericht voor de opvang en begeleiding van deze doelgroep. 

Feyenoord - Projecet: Schoolsport Plus, Geen woorden? Dan daden!

Schoolsport Plus, Geen woorden? Dan daden!

Via Schoolsport Plus ervaren kinderen de kracht van bewegen. Sporten is daarbij geen doel op zich, maar een middel om kinderen op verschillende vlakken vooruit te helpen. Voldoende bewegen bevordert de concentratie, motivatie, fitheid en daarmee dus de schoolprestaties. Schoolsport Plus zorgt ervoor dat sport en gezondheid integraal onderdeel wordt van het curriculum op een school.

FC Utrecht - Project: Trukendoos

FC Utrecht - Project: Trukendoos

FC Utrecht richt zich als eerste betaald voetbalclub met de ‘FC Utrecht Trukendoos’ op kwetsbare kinderen die in de provincie Utrecht opgroeien in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Ruim 19.000 kinderen hebben hier helaas dagelijks te maken met de gevolgen van armoede, zoals niet kunnen sporten, weinig vriendjes hebben en zich eenzaam voelen. De ‘FC Utrecht Trukendoos’, waarin onder meer een voetbal, voetbaltrucjes en FC Utrecht-extraatjes zitten, is opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met maatschappelijk partner IT4kids en de FC Utrecht Jeugdacademie. De kids van de Academie zijn direct bij het project betrokken; zij hebben de vijf trucjes bedacht die in de Trukendoos zitten. De jeugdspelertjes delen in hun eigen wijk de Trukendoos uit, ieder daagt een leeftijdsgenoot uit om samen een lokaal speelveldje op te gaan. Voetbal is vervolgens de verbindende factor die ervoor zorgt dat nieuwe vriendschappen ontstaan; misschien wel voor het leven!

Heracles Almelo - Project: Sport & Speel Goed

Heracles Almelo - Project: Sport & Speel Goed

"Geen kind buitenspel"

Elk kind heeft het recht om kind te zijn en te kunnen sporten en spelen, ongeacht de financiële situatie van zijn of haar ouders. Heracles Almelo start dit project om alle kinderen te voorzien van sportartikelen en speelgoed. Sport & Speel Goed is altijd dichtbij. Met een bus vol met sportartikelen en speelgoed gaan we on tour door Twente om alle kinderen te bereiken die in armoede leven. Ieder kind is welkom in onze bus vol kansen en mogelijkheden.

RKC Waalwijk - Project: RKC Football Memories

RKC Waalwijk - Project: RKC Football Memories

Samen (voetbal)herinneringen ophalen. Dat is de essentie van RKC Football Memories. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke RKC voetbal/Wollukse verleden. Wij zien RKC Football Memories als een prachtig middel om eenzaamheid terug te dringen en mensen met elkaar te verbinden.

sc Heerenveen - Project: Wy tinke oan moarn

sc Heerenveen - Project: Wy tinke oan moarn (wij denken aan morgen)

Als de omgeving gezond is, wordt het maken van een gezonde keuze gemakkelijker en weer normaal. Een vitale omgeving voor de (jonge) inwoner van Friesland is voor sc Heerenveen een belangrijk speerpunt, dat begint door bewustwording aan te moedigen op jonge leeftijd.

Er bestaat een sterk verband tussen leesvaardigheid en gezondheidsvaardigheid. De insteek van het project ‘Wy tinke oan moarn’ is vitaliteit en leesplezier aan te moedigen bij kinderen op basisscholen door:

- gezamenlijk boeken ‘te scoren’ met sc Heerenveen en de Friese Bibliotheken
- gezond koken te stimuleren en faciliteren na schooltijd met de Friese Ideële Kinderkookschool
- een sociaal en pedagogisch lespakket (‘Scoren voor Vitaliteit in Friesland’) te ontwikkelen. Door eigen fans ((oud-)docenten) en in samenspraak met de GGD Fryslân

Met elkaar scoren op het gebied van vitaliteit in Friesland, een ambitie die door de club is uitgesproken samen me de GGD Fryslân in het kader van de Friese Preventieaanpak. Binnen de Friese Preventieaanpak maken diverse samenwerkende organisaties zich sterk voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor alle Friese Inwoners.

Doelstelling van dit project is dat kinderen in Friesland met leeftijden tussen de 10-12 jaar (meer) leren en lezen en letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven. Bij ieder onderdeel houden we de dag van morgen voor ogen door preventief te werken aan de toekomst.