Bijdrage goede doelen 2019

Dankzij uw deelname bedroegen de totale inkomsten van de VriendenLoterij in 2019 ruim € 123,6 miljoen. Hiervan geeft de loterij ruim € 61,8 miljoen, aan goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Bij de VriendenLoterij heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk goed doel u meespeelt. Van uw lot gaat in 2020 dan minimaal 40% direct naar dit doel.