Actievoorwaarden – SuperBingo live Zoom

  •  Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om bij de SuperBingo Zoom live-uitzending aanwezig te zijn
  • Door in te loggen op de Zoom-link verleen je aan de VriendenLoterij het recht om al het beeldmateriaal dat is en/of wordt gemaakt van jouw aanwezigheid bij, deelname aan en/of optreden tijdens het hiervoor omschreven evenement (het “Beeldmateriaal”) vast te leggen en te gebruiken zoals hierna omschreven.
  • Met gebruik wordt bedoeld: het geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, onbeperkt gebruiken van het Beeldmateriaal, waaronder het opslaan, verveelvoudigen, verspreiden en/of op elke andere manier openbaar maken van het Beeldmateriaal, ten behoeve van promotie en reclame voor de VriendenLoterij, waaronder maar niet beperkt tot →persberichten, →televisie, →internet (websites en sociale media), →drukwerk en mailings.
  • Je geeft de VriendenLoterij hierbij uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toestemming voor het hiervoor omschreven gebruik van het Beeldmateriaal.
  • Je kunt de verleende toestemming voor het gebruik van het Beeldmateriaal niet intrekken.
  •  De VriendenLoterij verwerkt jouw persoonsgegevens, waaronder het Beeldmateriaal, in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden en volgens haar Privacy Statement dat te vinden is op http://www.vriendenloterij.nl/privacy.
  • Voor vragen over de SuperBingo kun je contact opnemen met Ledenservice tel: 088 - 020 1020.