Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio en televisie, en internet) van de Nationale Postcode Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. (hierna gezamenlijk: de "Goede Doelen Loterijen"). Door het bezoeken van de websites van de Goede Doelen Loterijen en (in het geval van joint promotions) van derden en door gebruik te maken van de diensten die de Goede Doelen Loterijen u aanbieden, kan informatie over u (hierna te noemen: “uw persoonsgegevens") worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement zijn opgenomen (hierna te noemen: “uw persoonsgegevens").

De Goede Doelen Loterijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en respecteren uw privacy. De Goede Doelen Loterijen houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u informeren over het privacybeleid van de Goede Doelen Loterijen en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegeven die worden verzameld.

De Goede Doelen Loterijen maken gezamenlijk gebruik van één systeem waarin de gegevens van deelnemers en oud-deelnemers zijn opgenomen. De Nationale Postcode Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. zijn elk aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verwerken van haar eigen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, oud-deelnemers en potentiële deelnemers door de Goede Doelen Loterijen is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP") onder meldingsnummer 1320994 en is te vinden op de website van het CBP.

Uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van de Goede Doelen Loterijen kunnen uw persoonsgegevens (al dan niet door derden ingeschakeld door de Goede Doelen Loterijen) worden verwerkt. Ook wordt u bij inschrijving voor deelname aan de Goede Doelen Loterijen gevraagd om uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Daarnaast kunnen de Goede Doelen Loterijen gebruik maken van extern aangekochte bestanden met persoonsgegevens van potentiële deelnemers. Ten slotte houden de Goede Doelen Loterijen statistieken bij over het bezoek aan hun websites en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op hun websites, met de bedoeling de dienstverlening op deze websites optimaal in te richten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. De Goede Doelen Loterijen zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden. De Goede Doelen Loterijen kunnen gebruik maken van de diensten van derden die als bewerker in hun opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Indien u ingaat op een gezamenlijke actie van de Goede Doelen Loterijen en een partner van de Goede Doelen Loterijen kunnen wij uw persoonsgegevens, die bij deelname aan de actie worden verwerkt, doorgeven aan deze partner. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken indien de Goede Doelen Loterijen dat nodig achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buiten de hiervoor genoemde gevallen, zullen de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Doel
De Goede Doelen Loterijen (of door hen ingeschakelde partners en/of bewerkers) kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere acties verband houdende met de bedrijfsomschrijvingen van de Goede Doelen Loterijen;
2. promotionele doeleinden;
3. testdoeleinden;
4. beheren van gegevens van (potentiële) deelnemers en oud-deelnemers;
5. (digitale) verzending van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen; en
6. uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining.
BeveiligingAlle persoonlijke gegevens van (oud-)deelnemers van de Goede Doelen Loterijen zijn volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Goede Doelen Loterijen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Cookies

1. Cookies op de sites van de Goede Doelen Loterijen
Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten 'cookies' op webpagina’s. De nieuwe regelgeving heeft betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij u graag over dit onderwerp.

Wij vinden het belangrijk om u zo open en volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op de websites van de Goede Doelen Loterijen: www.postcodeloterij.nl, www.bankgiroloterij.nl en www.vriendenloterij.nl en daarvan afgeleide websites zoals miljoenenjacht.postcodeloterij.nl. Onderstaand vindt u daarom een uitgebreide uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien gewenst, kunt afmelden voor cookies.

2. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet zet, op het moment dat u de site bezoekt. Door het gebruik van cookies functioneren onze websites beter, en krijgen we onder andere meer inzicht over het gebruik van de sites. Cookies zijn niet gevaarlijk: het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

3. Weten cookies wie u bent?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

4. Wat gebeurt er als ik als ik het plaatsen van cookies standaard uitzet?
Als u ervoor kiest om cookies van de Goede Doelen Loterijen sites standaard te blokkeren, kunt u nog steeds loten bestellen en door de site browsen.

5. De door de Goede Doelen Loterijen gebruikte cookies
De Goede Doelen Loterijen plaatsen sommige cookies altijd op haar websites. Het gaat dan bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat de website kan functioneren en cookies van webanalysesystemen. Daarnaast vragen de Goede Doelen Loterijen toestemming voor het plaatsen van cookies met als doel de effectiviteit van internetadvertenties op haar sites en de sites van derden te bepalen en de websites te verbeteren en te personaliseren. Als u deze cookies accepteert dan geldt dit voor alle websites van de Goede Doelen Loterijen. Hieronder vindt u een overzicht van deze cookies.

Cookies die altijd geplaatst worden:

Cookie Naam Functie Tijd dat cookie wordt bewaard
Goede Doelen Loterijen NS_COOKIETEST en NS_SESSION Dit cookie controleert of uw computer cookies van deze site accepteert. ot einde bezoek aan de site
JSESSION ID Dit is een technische cookie en deze bevat het unieke ID van de HTTP sessie. Tot sluiten browser
Sitestat C1 en S1 Sitestat houdt anoniem bij hoe vaak en wanneer de websites van de Goede Doelen Loterijen worden gebruikt voor de statistieken. 5 jaar
Google Analytics __utma Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 2 jaar
__utmb Inzicht in het websitebezoek (anoniem). Half uur
__utmc Inzicht in het websitebezoek (anoniem). Geen eindmoment
__utmz Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 6 maanden
MetrixLab MetrixLabp07313_new Als u de website voor het eerst bezoekt, kunt u via MetrixlLab gevraagd worden om mee te doen aan een enquête.
Optimizely optimizelyEndUserId Bevat een unieke tekenreeks in de vorm van een timestamp en een willekeurig nummer om de gebruiker te herkennen. Er wordt geen persoonlijke informatie in bewaard. 10 jaar
optimizelyBuckets Zorgt er met behulp van het unieke nummer van “optimizelyEndUserId” voor dat de bezoeker altijd dezelfde versie van een test ziet. 10 jaar
optimizelySegments Slaat op tot welke groep een bezoeker behoort (bijvoorbeeld gebruiker desktop computer versus mobiele gebruiker, welke browser gebruikt is) om versies van een test te kunnen tonen. 10 jaar
Daisycon 5173 en LNT_reset Worden gebruikt om de statistieken van de inzet van media te bepalen Onbepaalde tijd
Zanox zttpvc, ztvc, zptpvc, zpvc, ztcc, zcc Controleert of en wanneer er een product is gekocht en of een aanvraag is gedaan voor meer informatie na het zien van een Zanox-advertentie. Slaat geen individueel herleidbare informatie op. Maximaal 1 jaar

 

Cookies die geplaatst worden na toestemming:

 

Cookie Naam Functie Tijd dat cookie wordt bewaard
Google Doubleclick ID Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt nadat u op de websites van de loterijen advertenties te zien krijgen, die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 2 jaar
BlueConic BCSessionID Bevat de unieke identifier van het profiel van de bezoeker. 1 jaarDe Goede Doelen Loterijen maken ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie de links hieronder. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Goede Doelen Loterijen hebben daar geen invloed op.


Facebook
Google+
Twitter
Pinterest
Hyves
LinkedIn
AddThis
YouTube


6. Zo blokkeert u cookies
U kunt cookies blokkeren via uw internetbrowser. Zo ziet u welke internetbrowser u gebruikt:
- Op uw pc: klik op 'Help' aan de bovenkant van uw browser en kies 'Over'
- Op een Apple Mac: klik op het Apple-menu en kies 'Over' (zorg ervoor dat de browser geopend is).

Opt-out van cookies in:

Internet Explorer
In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren:
• Kies 'Extra'
• Klik op 'Internet-opties'
• Klik op het tabblad 'Privacy'
• Verplaats de schuifregelaar om uw instellingen te kiezen
Voor meer gedetailleerde privacy instellingen klikt u op 'Geavanceerd'.

Safari
• Kies 'Voorkeuren' uit het Safari-menu
• Selecteer 'Beveiliging'
• Cookie-instellingen worden getoond
• Kies uw instellingen

Google Chrome
In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren:
• Klik op het menu 'Extra'
• Selecteer 'Browsergegevens wissen'
• Klik op de ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’

Mozilla Firefox
In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren:
• Klik op 'Menu' en vervolgens 'Opties'
• Selecteer 'Privacy'
• Selecteer 'Cookies'
• Kies uw instellingen

Hyperlinks en advertenties van derden
De websites van de Goede Doelen Loterijen kunnen hyperlinks naar websites van anderen bevatten. De Goede Doelen Loterijen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Ook kunnen de Goede Doelen Loterijen op hun website advertenties van derden (laten) plaatsen (en in sommige gevallen in hun HTML geformatteerde nieuwsbrieven). Vaak maken deze adverteerders gebruik van cookies en webteller technologieën om de effectiviteit van de advertentie te meten. De Goede Doelen Loterijen hebben geen toegang tot de cookies, die eventueel door de adverteerders op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. De Goede Doelen Loterijen geven aan deze adverteerders geen persoonlijke informatie van hun deelnemers door. Op de eventueel door deze adverteerders gebruikte "tracking methodes" is het privacybeleid van de betreffende adverteerder van toepassing.
De reclamenetwerken die blijvende cookies gebruiken, kunnen u een manier bieden om aan te geven dat u geen gerichte reclame wilt ontvangen. U kunt hierover meer informatie vinden op het individuele reclamenetwerk of op de Engelstalige site Network Advertising Initiative.

Reclame-uitingen
De Goede Doelen Loterijen kunnen u, op de manier die de wet toestaat, reclame-uitingen toesturen. Indien u geen reclame-uitingen van de Goede Doelen Loterijen meer wilt ontvangen kunt u dit laten weten aan de betreffende Goede Doelen Loterij door dit hier te melden dan wel een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar deze loterij onder vermelding van ‘geen informatie’:

Nationale Postcode Loterij
Antwoordnummer 17960
1000 WR Amsterdam

BankGiro Loterij
Antwoordnummer 47546
1070 WD Amsterdam

VriendenLoterij
Antwoordnummer 116
1100 WC Amsterdam

Joint Promotions
De Goede Doelen Loterijen kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Zo kan bijvoorbeeld 1 van de Goede Doelen Loterijen samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens van u verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Goede Doelen Loterijen betreft, is dit Privacy Statement daarop van toepassing.

De persoonsgegevens die worden verkregen via joint promotions worden door de Goede Doelen Loterijen apart opgeslagen voor maximaal één jaar en gebruikt om de betreffende actie uit te voeren. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt om selecties uit te voeren binnen bestanden die de Goede Doelen Loterijen inkopen van derde partijen. De Goede Doelen Loterijen gebruiken deze bestanden van derden voor zover dat wettelijk is toegestaan om potentiële deelnemers voor de loterij te werven. Door selecties te maken binnen deze externe bestanden op basis van deelname aan een joint promotion, zijn de Goede Doelen Loterijen beter in staat om potentiële deelnemers gerichter en duurzamer te benaderen. Dit leidt er immers toe dat de uitingen beter aansluiten op de interesses van de ontvanger en dat de Goede Doelen Loterijen minder uitingen hoeven te versturen.

Wijzigingen Privacy Statement
De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van dit Privacy Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen
Vragen over dit Privacy Statement van de Goede Doelen Loterijen of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Goede Doelen Loterijen
Afdeling Ledenservice
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Als deelnemer kunt u uw persoonsgegevens tevens wijzigen met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord op uw persoonlijke pagina op de websites van de Goede Doelen Loterijen.

U kunt al uw vragen ook telefonisch stellen aan onze afdeling Ledenservice, telefoonnummer 0900 - 300 1400 (10 cpm).

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 3 april 2013.