Algemeen

 •  Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘Puzzel mee’ (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij (hierna te noemen VL) gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Brandwonden Stichting.
 • De VL handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De VL kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op onze (actie-)website.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VL is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VL. Deze beslissing is bindend.
 • De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de VL een aanbod mag doen tot deelnemen aan de VL. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de VL indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & deelname

 • In de periode van 5 oktober tot en met 11 oktober delen collectanten van de Brandwonden stichting puzzels uit van de VriendenLoterij. Dit zijn in totaal 2.200.000 puzzels. Deelnemers kunnen het antwoord van de puzzel daarna doorbellen.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers aan de VL.
 • De looptijd van de Actie is van 5 oktober 2014 tot en met 1 november 2014.
 • Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid op te geven. De VL heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.


Prijzen en trekking

  De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

  Prijzen Waarde Aantal
  € 2500,- € 2500,- 1
  Sonos Play 3 € 349,- 3
  Pathé kaarten 2 pers. € 21,- 45


  De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 4.492,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VL.