Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie VI puzzel (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de VriendenLoterij.
 • De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de VriendenLoterij.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.
 • In het geval deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer (0800-2011) om kans te maken op een prijs wordt er tijdens het gesprek aan hen gevraagd of ze een aanbod tot deelname willen ontvangen. Na een gelogd ‘ja’, kan het aanbod dan volgen.
 • De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de VriendenLoterij een aanbod mag doen tot geoormerkt deelnemen aan de VriendenLoterij voor een Eredivisieclub naar keuze. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de VriendenLoterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 • Op 3 augustus 2015 verschijnt er een woordzoeker puzzel in de gehele oplage van de VI seizoensgids. Door de woordenpuzzel op te lossen en de oplossing door te bellen middels een gratis telefoonnummer (0800-2011) maakt men kans op geld– en naturaprijzen.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor deelnemers aan de VriendenLoterij.
 • De looptijd van de Actie is van 3 augustus 00.01 uur tot en met 6 september 23.29 uur 2015. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid door te geven. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Iedere deelnemer mag slechts éénmaal kans maken op het prijzenpakket.
 • Ontdubbeling is op telefoonummer.

Prijzen en trekking

  De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen

  Prijs Waarde Kansspelbelasting Netto Aantal
  € 750,- € 750,- € 217,50 € 532,50 1
  FC Barcelona-arrangement (4 pers) € 1.200,- 1
  Philips 42" led-tv met jaarabonnement FOX Sports € 1.000,- 2
  iPad air met jaarabonnement VI Premium € 1.500,- 3

  De totale brutowaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 4.450,-. De totale netto (consumenten)waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 4.232,50. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij.