Een Gewonnen Lot geeft u extra kans op prijzen, want u speelt één trekking gratis
mee met een extra lotnummer. Na de gratis trekking stopt het lot automatisch.

Met het Gewonnen Lot speelt u in de tweede maand na de trekking mee. Wint u
bijvoorbeeld een Gewonnen Lot in januari, dan speelt u in maart met een extra
lotnummer mee en maakt u dus extra kans.

Binnen twee weken na de bekendmaking van de trekkingsuitslag ontvangen prijswinnaars een bericht met meer informatie.

Deze prijzen kunt u winnen!
* Geldprijzen van € 25.000,- en hoger kunnen verdeeld worden over meerdere winnaars. De auto’s worden getrokken op universum en uitsluitend uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Voor meer informatie zie www.vriendenloterij.nl/winkans.