Najib Amhali

Najib Amhali

“Gezonde kinderen hebben honderd wensen, zieke kinderen maar één.’ Deze uitspraak houdt me al jaren bezig. Daarom heb ik de Najib Foundation opgericht, om op praktische wijze kwetsbare kinderen te helpen beter te horen, te zien en te spreken."

Najib Foundation

De Najib Foundation helpt kwetsbare kinderen die geen of slechte toegang hebben tot noodzakelijke zorg en begeleiding. De Najib Foundation biedt zorg aan om weer goed te spreken, zien en horen, dit zijn niet alleen voor opgroeiende kinderen belangrijke functies, maar zeker ook voor een cabaretier als Najib.

Najib: “Het is fantastisch om nu samen te werken met de VriendenLoterij, zodat de Najib Foundation meer kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland kan bereiken. We werken nauw samen met lokale medische centra, maar ook met organisaties en sleutelfiguren die contact hebben met de kinderen, zoals scholen, gemeentes en NGO’s. In Nederland breiden we onze samenwerkingen nu ook uit."

“Kwetsbare kinderen helpen beter horen, zien en spreken”

Tot op heden voerde de Najib Foundation projecten uit in herkomstlanden van migranten, waarbij op locatie gehoorapparaten werden aangemeten en mondzorg is aangeboden. Zo’n 700 kinderen konden reeds geholpen worden, met dank aan vrijwilligers en bedrijven die hiervoor tijd, geld en/of middelen beschikbaar stelden. 

Vanaf het najaar van 2016 gaat de Najib Foundation met behulp van de VriendenLoterij ook haar werk in Nederland uitvoeren. Middels het project ‘Gezond Gebit’ vraagt de Najib Foundation aandacht voor specifieke kwetsbare groepen om de mondzorg voor hen toegankelijk(er) te maken en te verbeteren. Mede dankzij de VriendenLoterij kunnen we dit mogelijk maken. 

Lees meer over de Najib Foundation

Deze prijzen kunt u winnen!
* Geldprijzen van € 25.000,- en hoger kunnen verdeeld worden over meerdere winnaars. De auto’s worden getrokken op universum en uitsluitend uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Voor meer informatie zie www.vriendenloterij.nl/winkans.