Stichting Life Goals

Stichting Life Goals is in 2010 opgericht ter bevordering van de participatie en re-integratie van mensen aan de onderkant van onze samenleving door middel van sport. Sportbeoefening kan zorgen dat problemen van deze mensen tijdelijk verdwijnen.

De doelgroep betreft dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld. Mensen met ernstige ontregeling op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, inkomen, sociale relaties en gezondheid. Door middel van sport helpt Stichting Life Goals deze mensen volledig terug te keren in de maatschappij.

Ichanta is een van de jonge moeders die dankzij Life Goals haar leven weer op de rit heeft. Samen met haar zoontje woont ze bij het Leger des Heils in Amsterdam-Noord.

Lees meer over Ichanta

Participatie en re-integratie met speciale sportprogramma's

Life Goals heeft dat inmiddels bewezen met speciale sportprogramma’s gericht op participatie en re-integratie. De stichting werkt hierin altijd aanvullend op bestaande re-integratietrajecten van partnerorganisaties uit de maatschappelijke opvang zoals het Leger des Heils, HVO Querido, Stichting Neos en Stichting MEE. Met de eenmalige bijdrage van de VriendenLoterij kan de stichting de programma’s opschalen naar meer steden om zo meer mensen te begeleiden naar een beter bestaan.

Web
www.stichtinglifegoals.nl
Adres
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
Ontvangen in 2014
€ 300.000,-