Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland start ieder jaar 25% van de 4-jarige kinderen de schoolcarrière met een taalachterstand van 2 jaar. Ook verlaten ieder jaar circa 40.000 kinderen de basisschool met onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden en hebben 1,5 miljoen volwassenen veel moeite met lezen en schrijven.  Stichting Lezen & Schrijven wil dit terugdringen.

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht met als doel laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Bij de oprichting wilde de stichting het thema laaggeletterdheid binnen vijf jaar op de kaart zetten om daarna weer opgeheven te kunnen worden. Het taboe rond laaggeletterdheid bleek echter groter dan verwacht wat een doorstart noodzakelijk maakt. 

Extra scholing

Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt projecten om bedrijven te helpen bij het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid bij medewerkers. Een voorbeeld is de samenwerking tussen luchthaven Schiphol en het ROC Amsterdam waarbij laaggeletterde medewerkers van de luchthaven scholing krijgen in lezen en schrijven.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2009
Ontvangen in 2016
€ 200.000,-
Totaal ontvangen
€ 1,6 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 1.419,-
"De Vriendenloterij werkt mee aan een geletterd Nederland. Namens 1,3 miljoen laaggeletterden: bedankt!"
M. Heimens Visser Algemeen directeur