Revalidatiefonds

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds is opgericht om mensen met een handicap of een chronische ziekte een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Het fonds wil dat mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het kan iedereen overkomen: van de ene op de andere dag word je beperkt in je functioneren. Eten, drinken, aankleden, spelen, praten, sporten of op vakantie gaan… Het is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Revalideren alleen is dan niet voldoende.

Investeren in projecten en onderzoek

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die het Revalidatiefonds steunt gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie.

Het Revalidatiefonds is er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2004
Ontvangen in 2016
€ 615.016,-
Totaal ontvangen
€ 11,7 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 327.014,-
"Dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen mensen met een lichamelijke beperking sneller en effectiever revalideren of een zelfstandiger leven leiden."
Daniëlle Schutgens Directeur