Revalidatiefonds

Revalidatiefonds

Het kan iedereen overkomen: van de ene op de andere dag word je beperkt in je functioneren. Eten, drinken, aankleden, spelen, praten, sporten of op vakantie gaan… Het is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Revalideren alleen is dan niet voldoende. Het is ook zaak dat de samenleving zo wordt ingericht dat mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. In 1960 is het Revalidatiefonds opgericht om dit mogelijk te maken.

Investeren in projecten en onderzoek

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die het Revalidatiefonds steunt gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie.

Het Revalidatiefonds is er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben.

Lees meer over het extra project van het Revalidatiefonds

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.revalidatiefonds.nl
Adres
J.F. Kennedylaan 99
3981 GB Bunnik
Gesteund sinds 2004
Ontvangen in 2014
€ 635.101,-
Bijdrage t/m 2014
€ 10.793.880,-
Extra geoormerkte bijdrage
€ 114.001,-
"Dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen mensen met een lichamelijke beperking sneller en effectiever revalideren of een zelfstandiger leven leiden."
Daniëlle Schutgens Directeur