Pink Ribbon

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Het is zelfs doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Jaarlijks krijgen ongeveer 17.000 mensen de diagnose borstkanker waarvan ongeveer 3.200 het niet overleven.

Beter en langer leven

Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex) borstkankerpatiënt. Dankzij een extra bijdrage van de VriendenLoterij wordt het onderzoek Borstkanker erfelijkheidsonderzoek; gelijke kansen voor iedereen gefinancierd.

Volgens de huidige richtlijn komen alle patiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar een onderzoek naar erfelijkheid. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval. Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar.

Toch blijken juist de jonge Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Ook lager opgeleide patiënten worden minder vaak doorverwezen. Dit onderzoek heeft als doel om bij alle nieuwe borstkankerpatiënten kort na de diagnose actief wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek.

Kanker bespreekbaar voor kinderen

Ook heeft Pink Ribbon dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij bijgedragen aan de website www.kankerspoken.nl. Een website die helpt om kanker bespreekbaar te maken voor kinderen. Zo kunnen ook peuters en kleuters terecht op de website, waarin ze uitleg krijgen over de ziekte. In het filmpje vertelt Elja wat Kankerspoken voor haar en haar gezin heeft betekend.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.pinkribbon.nl
Adres
Amalialaan 126
3743 KJ Baarn
Gesteund sinds 2009
Ontvangen in 2015
€ 200.000,-
Totaal ontvangen
€ 5.574.068,-
Extra geoormerkte bijdrage
€ 581.288,-
"Mede dankzij de VriendenLoterij heeft Stichting Pink Ribbon al meer dan 200 onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker gefinancierd."
Marc Albert directeur Pink Ribbon