Bikkelbank

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) - De Bikkelbank

Voor jongeren met een handicap is het lastig een eigen onderneming op te zetten terwijl dit juist vaak goed bij hen past. Als zelfstandig ondernemer kun je zelf je tijd indelen en je eigen arbeidsvoorwaarden creëren. Met De Bikkelbank krijgen deze jongeren een steuntje in de rug.

Bij het opzetten van een eigen onderneming ervaren jongen met een handicap zowel praktische, mentale als financiële drempels. Ze hebben vaak een verminderd energieniveau en moeten altijd rekening houden met toegankelijkheid en vervoer. Banken of andere potentiële investeerders zijn terughoudend omdat zij in de beperking een extra risico zien.

Succesvol ondernemen voor jongeren met een handicap

Met het project De Bikkelbank helpt het NSGK samen met de Bart de Graaff Foundation jongeren met een beperking succesvol te ondernemen. Beide organisaties geven financieel advies, bieden coaching en een netwerk van ervaringsdeskundigen en motiveren de jongeren.

Daarnaast zet NSGK de bijdrage van de VriendenLoterij deels in als borg voor de leningen aan deze ondernemers. Financiers zoals Triodos Bank zijn hierdoor sneller bereid leningen te verstrekken.

Inspiratie voor anderen

De succesvolle ondernemers zijn een voorbeeld en inspiratie voor andere kinderen en jongeren met een handicap. Daarnaast zien andere mogelijke investeerders dat jonge ondernemers met een beperking succesvol te kunnen zijn.

Lees meer over de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Ontvangen in 2016
€ 200.000,-