Nationale Vereniging de Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem - Iedereen doet mee

Voor ruim 1,1 miljoen mensen met een lichamelijke beperking is slechte toegankelijkheid van openbare gelegenheden een van de grootste obstakels om normaal te kunnen functioneren. De Zonnebloem ziet het als haar taak deze obstakels zo snel mogelijk weg te nemen.

Toegankelijkheid van openbare gelegenheden wordt vanaf 2017 dan ook een van de speerpunten van de organisatie. In 2016 ratificeerde Nederland het VN-gedrag gericht op de rechten van personen met een handicap.

Door een aanpassing aan de Wet Gelijke behandeling zal vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid verplicht worden. De vrijetijdssector is niet op deze wet voorbereid en heeft behoefte aan inzicht en training.

Vrijetijdslocaties toegankelijk voor iedereen

Het project ‘Iedereen doet mee’ is de start van een nieuwe rol voor de Zonnebloem: dé kennisspecialist op het gebied van toegankelijkheid. Met deze bijdrage maakt de Zonnebloem binnen twee jaar tien grote en veertig kleinere vrijetijdslocaties beter toegankelijk, zoals musea, dierenparken, voetbalstadions, theaters en pretparken.

Dit doet de Zonnebloem door:

  • Een locatiescan uit te voeren en advies uit te brengen over aanpassingen.
  • Medewerkers van de locatie trainen hoe om te gaan met kwetsbare groepen.
  • Een keurmerk te verlenen aan locaties die voldoen aan de norm. De locaties zijn al geselecteerd en hebben toegezegd zelf de kosten te dragen voor de benodigde aanpassingen.

Daarnaast organiseert de Zonnebloem de Dag van de Toegankelijkheid: zoveel mogelijk mensen met een beperking gaan erop uit en testen de toegankelijkheid van openbare gelegenheden. De resultaten kunnen via de ‘Ongehinderd app’ worden ingevuld.

Mede dankzij uw deelname kan de Zonnebloem deze gelegenheden extra in het zonnetje zetten. Samen met de VriendenLoterij introduceert de Zonnebloem een publieksprijs voor het meest toegankelijke uitje van Nederland.

Lees meer over Nationale Vereniging de Zonnebloem

Ontvangen in 2016
€ 574.000,-