Nationaal Ouderenfonds

Nationaal Ouderenfonds - Ondersteuning mantelzorgers van partners met dementie

In 2030 hebben naar verwachting 400.000 mensen een vorm van dementie (bron: Alzheimer Nederland). Door een toename van het aantal mensen met dementie neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Het Nationaal Ouderenfonds geeft hen een steuntje in de rug.

Om als mantelzorger goede zorg te kunnen leveren en zelf ook gezond te blijven hebben zij meer ondersteuning nodig. Het is de draagkracht van de mantelzorger die bepaalt hoe lang iemand met dementie thuis kan blijven wonen en wat de kwaliteit van die periode is.

Mantelzorgprogramma

Samen met Tao of Care, specialist in het ontwikkelen van praktijkoplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en hun naasten, wordt een programma ontwikkeld op basis van een succesvol mantelzorgprogramma uit de Verenigde Staten. Het programma bestaat uit:

  • Een interactief platform voor kennis en kunde, webinars en coaching. Ook worden hier ervaringsverhalen gedeeld en kan contact worden gelegd met lotgenoten.
  • Praktische ondersteuning. Mantelzorgers of ouderen met dementie die geen mantelzorger hebben worden ondersteund door studenten of (oudere) vrijwilligers. Door af en toe de zorg over te nemen heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf.

Het project start in een proeftuin in Friesland en wordt naar verwachting binnen twee jaar opgeschaald naar drie extra regio’s. Door vanaf het begin zorgverzekeraars, zorgorganisaties, gemeenten en onderwijs te betrekken kan de nieuwe aanpak na de projectfase naar verwachting snel verder worden uitgerold.

Een steuntje in de rug voor 250 mantelzorgers

Binnen twee jaar is het interactieve platform volledig ontwikkeld en zijn 250 mantelzorgers gekoppeld aan minstens 250 vrijwilligers die zijn geschoold en getraind om ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun partners. Na twee jaar wordt het project door andere financiers overgenomen en landelijk uitgerold.

Lees meer over het Nationaal Ouderenfonds

Ontvangen in 2016
€ 495.000,-