Najib Foundation

Najib Foundation

De Najib Foundation zet zich in voor kinderen die niet goed kunnen horen of zien. Ook schenken ze aandacht aan kinderen die niet goed kunnen praten vanwege het gebrek aan tandheelkundige zorg.

Deze kinderen hebben vaak - om welke reden dan ook- geen toegang tot noodzakelijke medische zorg. De foundation helpt deze kinderen met hoortoestellen, brillen en tandheelkundige zorg.

De Najib Foundation - opgericht door VriendenLoterij Ambassadeur Najib Amhali - werkt met medische teams van Nederlandse vrijwilligers. Daarnaast stellen partners van de foundation vakmensen en materiaal vaak gratis of tegen een sterk gereduceerde prijs ter beschikking.

Waar dit goede doel voorheen voornamelijk in Marokko projecten startte, wordt de focus nu naar Nederland verlegd. Ook hier is nog veel hulp nodig, met name op het gebied van tandheelkundige zorg. Mede dankzij uw deelname kan de Najib Foundation ook in Nederland hulp verlenen.

Lees meer over de Najib Amhali

Ontvangen in 2016
€ 100.000,-
Totaal ontvangen
€ 200.000,-