Het vergeten kind

Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor een kindvriendelijke leefomgeving. In Nederland verblijven 33.000 kinderen van 0 tot 18 jaar in een opvangcentrum. Er is onvoldoende aandacht voor de problematiek van deze kinderen. De stichting komt op voor de rechten van deze kinderen.

Ook aan de ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden van de kinderen wordt weinig aandacht geschonken.. De instellingen waar zij verblijven zijn vaak weinig kindvriendelijk ingericht. De stichting biedt hen een zo kindvriendelijk mogelijk verblijf in het opvangcentrum.

Een professionaliseringsslag van de stichting zelf is noodzakelijk om de ambitieuze plannen voor de toekomst te kunnen realiseren. Daar wordt de eenmalige schenking van de VriendenLoterij onder andere voor ingezet. Zo kan Het Vergeten Kind in de toekomst meer vergeten kinderen een steuntje in de rug bieden.

Triple F

Dankzij de bijdrage van deelnemers die meespelen voor Het Vergeten Kind is er nog veel meer gerealiseerd. Zo kon de stichting 80 jongeren een onvergetelijk weekend bezorgen. Deze tieners die uit een turbulente gezinssituaties komen, kregen de mogelijkheid om voor even hun zorgen te vergeten.

Bekijk hier het volledige videoverslag:

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.hetvergetenkind.nl
Adres
1e van der Kunstraat 286
2521 AV Den Haag
Ontvangen in 2015
€ 400.000,-
Extra geoormerkte bijdrage
€ 382.830,-