Fonds Psychische Gezondheid

Fonds Psychische Gezondheid

Een goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. De gevolgen van psychische problemen kunnen van tijdelijke aard zijn, maar ook langdurig en ingrijpend. Langdurige en ingrijpende gevolgen hebben een grote impact op de samenleving: mensen raken uit het arbeidsproces of zijn thuis en op het werk verminderd inzetbaar.

Voorkomen en behandelen psychische problemen

Fonds Psychische Gezondheid streeft naar een samenleving waarin mensen niet alleen lichamelijk, maar ook psychische gezond zijn. Hiervoor is meer kennis en inzicht in psychische problemen nodig. Niet alleen over het ontstaan van psychische problemen, maar ook over hoe je ze kunt voorkomen en behandelen. Hiermee valt veel winst te behalen.

Nieuwe en betere behandelmethoden

Om de omvang, ernst en duur van psychische problemen te bestrijden is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden dringend nodig. De strijd tegen psychische problemen moet de hoogste prioriteit krijgen. Niet alleen in de gezondheidszorg en de wetenschap, maar ook in onze samenleving.

Uitzicht op beter leven

Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel met een missie. Wij zijn er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen wij met daadkracht en passie het voortouw om mensen uitzicht te bieden op een beter leven door:

  • het bieden van actuele en betrouwbare informatie en advies
  • het financieren van onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden en zorgprojecten
  • het bevorderen van openheid en begrip  

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.psychischegezondheid.nl
Adres
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Gesteund sinds 2001
Ontvangen in 2015
€ 635.101,-
Totaal ontvangen
€ 9.397.411,-
Extra geoormerkte bijdrage
€ 59.852,-
"Dankzij de VriendenLoterij kunnen wij mensen met psychische problemen hoop geven op een beter leven"
Ronald Gorter Directeur