Fonds Gehandicaptensport

Onder de goede doelen voor gehandicapten is Fonds Gehandicaptensport het enige fonds dat zich puur richt op sport voor gehandicapten. Met de kernboodschap 'Fit voor het Leven' maakt het sport voor alle gehandicapten mogelijk. 

Lichamelijk en geestelijk sterk

Sport maakt je lichamelijk en geestelijk sterk voor het dagelijkse leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel. Het draagt bij aan het gevoel van zelfstandigheid en onafhankelijkheid waardoor mensen met een handicap zich fysiek en mentaal minder geremd voelen. 

Fonds Gehandicaptensport heeft als kerntaak het werven van voldoende middelen, waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten. De middelen worden aangewend voor: 

  1. aanschaf van speciaal sport- en spelmateriaal
  2. financiering van sportevenementen
  3. realiseren van bouwtechnische aanpassingen
  4. innovatieve projecten ter promotie/stimulering van sport voor gehandicapten

Special Olympics Nederland

Mede dankzij onze deelnemers worden er activiteiten georganiseerd voor Special Olympics Nederland: een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om het plezier van het sporten, maar natuurlijk ook om het sporten zelf. 

Naast sportbeoefening via lokale sportverenigingen is Special Olympics Nederland de Nederlandse vertegenwoordiging van Special Olympics Inc. Samen met 500.000 vrijwilligers organiseert Special Olympics in ruim 150 landen het hele jaar door trainingen en wedstrijden voor meer dan 2,25 miljoen mensen met een verstandelijke beperking.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2001
Ontvangen in 2016
€ 250.000,-
Totaal ontvangen
€ 6,4 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 170.472,-
"Als één team achter de sporters met een handicap. Omdat niemand buitenspel mag staan."
Nike Boor Directeur