Epilepsiefonds

Epilepsiefonds

In Nederland zijn 120.000 mensen met epilepsie. Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. 

Wist u dat iedereen op elke leeftijd epilepsie kan krijgen? Er kan niets worden gedaan om dat te voorkomen. Met epilepsie is een 'normaal' leven niet vanzelfsprekend, want iemand kan op ieder moment onverwachts een aanval krijgen. Helaas werken de huidige medicijnen lang niet bij iedereen. Ongeveer dertig procent van de mensen met epilepsie blijft last houden van aanvallen. 

Hulp voor epilepsiepatiënten en omgeving

Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het fonds zet zich op verschillende manieren in voor mensen met epilepsie. Een belangrijk werkgebied is het steunen van wetenschappelijk epilepsieonderzoek. Onderzoek draagt bij aan meer inzicht in de aandoening en brengt genezing dichterbij.

Daarnaast biedt het fonds heldere en betrouwbare informatie aan iedereen die met de aandoening te maken heeft. Ook geeft het Epilepsiefonds individuele financiële hulp aan mensen met epilepsie, bijvoorbeeld een bijdrage voor de aanschaf van aangepast vervoer of voor aanpassing van de woonsituatie. Tot slot organiseert het fonds aangepaste vakantiereizen voor kinderen en volwassenen met epilepsie die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.

Lees meer over de Snoezelbus van het Epilepsiefonds

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.epilepsiefonds.nl
Adres
De Molen 35
3994 DA Houten
Gesteund sinds 1998
Ontvangen in 2015
€ 250.000,-
Totaal ontvangen
€ 8.703.304,-
Extra geoormerkte bijdrage
€ 390.059,-
"Dankzij de VriendenLoterij kunnen wij ons inzetten voor 120.000 mensen met epilepsie."
Martin Boer Directeur