Aids Fonds

De missie van het Aids Fonds is 'werken aan een wereld zonder aids'. Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen hiv en aids.

In Nederland bevordert het Fonds de ondersteuning van mensen met hiv/aids op medisch, psychosociaal en maatschappelijk terrein, en door middel van directe financiële hulpverlening. 

Voorkomen van hiv

Verder financiert het Fonds projecten op het gebied van: wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie, vaccinontwikkeling, hulp en zorg in Nederland en ontwikkelingslanden.

Onderzoek dat in Nederland verricht wordt is ook van belang voor ontwikkelingslanden. Het Aids Fonds steunt bijvoorbeeld onderzoek naar het voorkomen van de overdracht van het hiv-virus van moeder op kind, zodat kinderen gezond geboren worden.

Ook maakt het Aids Fonds zich sterk voor het beschikbaar stellen van hiv-behandeling met medicijnen in arme landen, zodat mensen in leven blijven.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Web
www.aidsfonds.nl
Adres
Keizersgracht 390-394
1016 GB Amsterdam
Ontvangen in 2015
€ 635.101,-
Totaal ontvangen
€ 17.835.207,-
Geoormerkte bijdrage
€ 896.037,-
"De VriendenLoterij helpt ons enorm om de aidsbestrijding in Nederland krachtig te houden."
Louise van Deth Directeur