Actievoorwaarden KiKa PrijzenMarathon

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van
  toepassing op de Actie KiKa PrijzenMarathon (hierna te noemen: 'de
  Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te
  Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het geoormerkt meespelen in de VriendenLoterij voor KiKa.
 • De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en
  instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele
  voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de VriendenLoterij.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de
  VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet
  voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 • Speel mee met de KiKa PrijzenMarathon en maak kans op prachtige
  dagprijzen en op 250.000 prijzen uit de maandelijkse trekking van de
  VriendenLoterij. Deelname kan via vriendenloterij.nl/kika of door gratis te bellen naar 0800-1188.
 • De looptijd van de Actie is van 15 september tot en met 23 oktober
  2014. Deelnemers aan de actie die vóór 24 oktober instappen maken kans op dagprijzen. Hoe eerder een deelnemer instapt in de actie hoe meer kans hij maakt op de dagprijzen.
 • Om deel te nemen aan deze actie koopt de deelnemer een lot van de
  VriendenLoterij á € 12,50 per lot per trekking inclusief jackpotbonus á € 0,50. Er zijn 14 trekkingen per jaar waarvan twee zonder Jackpotbonus.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de
  Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers aan
  de VriendenLoterij. Huidige deelnemers van de VriendenLoterij maken met hun bestaande loten al kans op de 250.000 prijzen uit de maandelijkse trekking. Hiermee maken zij geen kans op de dagprijzen die gedurende de 25 dagen bekend worden gemaakt.
 • Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens volledig en
  naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij heeft het recht om aan
  de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Prijzen uit het prijzenpakket van deze actie worden alleen dan
  uitgekeerd als binnen de actieperiode door de winnaar een lot is gekocht van de VriendenLoterij á € 12,50 per lot per trekking (14 trekkingen per jaar), en het inleggeld voor dat lot succesvol is geïncasseerd vóór de eerstvolgende trekking na aankoop daarvan.
 • De VriendenLoterij spant zich in alle aanmeldingen tijdig te verwerken maar kan dit niet garanderen.

Prijzen en trekking

 • De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende dagprijzen:
  DagprijsPrijsAantalWaarde p.s.Waarde totaalTrekking
  1-oktPhilips LED-TV's10€ 399€ 3.9901-okt
  2-oktBatavus fiets5€ 600>€ 3.0001-okt
  3-oktVriendenWeekend Landal voor 6 personen10€ 350€      3.5002-okt
  4-oktD-reizen Reischeque t.w.v € 2.0003€ 2.000€ 6.0002-okt
  5-oktKymco Scooter2€ 1.600€ 3.2002-okt
  6-oktApple pakket (iMac,iPad, iPhone)3€ 2.500€ 7.5003-okt
  7-oktVolkswagen Polok1€ 19.350€ 19.3503-okt
  8-oktHEMA cadeaucard twv 250 euro3€ 250€ 7506-okt
  9-oktChristmas shoppen Londen voor 4 personen2€ 2.500€ 5.0006-okt
  10-oktSonos play pakket3€ 600€ 1.8008-okt
  11-oktPrincess Hotelarrangement voor 4 personen3€ 1.500€ 4.5008-okt
  12-oktVriendenweekend Eemhof met Gerard Joling voor 4 personen2€ 1.000€ 2.00010-okt
  13-oktBeautyarrangement t.w.v € 5003€ 500€ 1.50010-okt
  14-oktBatavus elektrische fiets3€ 2.200€ 6.60010-okt
  15-okt1 minuut gratis winkelen bij Vomar supermarkt5€ 250€ 1.25013-okt
  16-oktDiner voor 10 vrienden met privé kok2€ 1.500€ 3.00013-okt
  17-oktBijenkorfcheque t.w.v. € 1.0003€ 1.000€ 3.00015-okt
  18-oktKaarten ABN AMRO Toernooi + ontmoeting Richard Krajicek 4 pers3€ 100€ 30015-okt
  19-okt€ 5.0001€ 5.000€ 5.00017-okt
  20-okt1 jaar lang gratis naar de bioscoop2€ 1.000€ 2.00017-okt
  21-oktVIP arrangement 4 pers. Ajax, Feyenoord, PSV + ontmoeting oud speler2€ 450€ 90017-okt
  22-okt7-daagse skivakantie voor 4 personen2€ 2.500€ 5.00020-okt
  23-oktCamera GoPro Black3€ 450€ 1.35020-okt
  24-oktPrincess Kofferset3€ 250€ 75022-okt
  25-oktMedia Markt cadeaucard t.w.v € 1.0002€ 1.000€ 2.00024-okt

 • De totale consumentenwaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 93.240.
 • De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij
 • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet
  worden afgedragen, gelden de volgende regels: - een geldprijs boven een bedrag van € 454,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald; - de VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 454,- voor eigen rekening.
 • Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 • Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 • De aanwijzing van de winnaars van de dagprijzen vindt plaats door
  middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een notaris. Er vinden 12 trekking(en) plaats. Zie trekkingdata in bovenstaand overzicht.
 • De winkans is ingeschat op 1 op 371. De winkans is een voorspelling
  gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het
  aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke
  winkans.
 • De winnaars van de dagprijzen ontvangen vóór 15 november
  schriftelijk bericht over de gewonnen prijs. Ook kan het zijn dat een
  dagprijswinnaar persoonlijk wordt benaderd voor een prijsuitreiking die wordt uitgezonden bij RTL 4. De winnaars van de 250.000 prijzen worden bekendgemaakt op 2 november vanaf 17.25 in Life 4 You bij RTL 4.
 • De volledige uitslag van de dagprijzen worden uiterlijk 25 oktober
  bekendgemaakt op vriendenloterij.nl/voorkika. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden onleent.
 • De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de VriendenLoterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt vervalt het recht op de prijs en valt de prijs terug aan de VriendenLoterij.
 • Winnaars ontvangen 8 weken na bekendmaking hun prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 • De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 • Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd.
 • De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs op TV. Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 • Op de Actie is het Privacy statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.vriendenloterij.nl

Aansprakelijkheid

 • De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.
 • De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch,
  organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder
  problemen te laten verlopen.
 • De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken
  werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte
  diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde
  adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan
  neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle
  verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 • De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten
  kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.
 • De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
  kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 • Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor
  schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend
  aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van
  een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de
  uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering
  tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect
  betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 • De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan
  tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht.
  Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internetsite of de
  inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan
  kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of
  redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via 0900 300 1400 (50 cpm) of via het contactformulier op vriendenLoterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van
  toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.